CC Ādi 12.4

vṛkṣera dvitīya skandha —— ācārya-gosāñi
tāṅra yata śākhā ha-ila, tāra lekhā nāñi
Překlad slovo od slova: 
vṛkṣera — stromu; dvitīya skandha — druhá velká vĕtev; ācārya-gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosvāmī; tāṅra — Jeho; yata — všechny; śākhā — vĕtve; ha- -ila — staly se; tāra — toho; lekhā — popis; nāñi — není.
Překlad: 
Śrī Advaita Prabhu byl druhá velká vĕtev tohoto stromu, která má také mnoho vedlejších vĕtví, ale není možné je všechny zmínit.