CC Ādi 11.37

kālā-kṛṣṇadāsa baḍa vaiṣṇava-pradhāna
nityānanda-candra vinu nāhi jāne āna
Překlad slovo od slova: 
kālā-kṛṣṇadāsa — Kālā Kṛṣṇadāsa; baḍa — velký; vaiṣṇava-pradhāna — prvotřídní vaiṣṇava; nityānanda-candra — Pán Nityānanda; vinu — kromĕ; nāhi jāne — neznal; āna — cokoliv jiného.
Překlad: 
Dvacátým druhým oddaným Nityānandy Prabhua byl Kālā Kṛṣṇadāsa, devátý pasáček. Byl prvotřídním vaiṣṇavou a nezajímalo ho nic jiného než Nityānanda Prabhu.
Význam: 

V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (132) je řečeno, že Kālā Kṛṣṇadāsa, známý také jako Kāliyā Kṛṣṇadāsa, byl původnĕ gopa (pasáček) jménem Lavaṅga, jeden z dvanácti pasáčků.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi dále píše: „Kāliyā Kṛṣṇadāsa sídlil ve vesnici Ákáihát v okrese Bardván, v policejním a poštovním okrsku Katoja (Katwa), ležící na cestĕ do Navadvípu. Abychom se dostali do Ákáihátu, musíme jet z přestupní stanice Bendel do stanice Katoja a potom jít více než tři kilometry pĕšky, nebo lze vystoupit ve stanici Dánihát a odtud jít necelé dva kilometry. Ákáihát je malá vesnička. V mĕsíci Caitra, v den Vāruṇī, se tam slaví svátek na památku dne odchodu Kāly Kṛṣṇadāse.“