CC Ādi 10.63

śrī-vallabhasena, āra sena śrīkānta
śivānanda-sambandhe prabhura bhakta ekānta
Překlad slovo od slova: 
śrī-vallabha-sena — Śrīvallabha Sena; āra — a; sena śrīkānta — Śrīkānta Sena; śivānanda — Śivānanda Sena; sambandhe — ve vztahu; prabhura — Pánovi; bhakta — oddaní; ekānta — neochvĕjní.
Překlad: 
Śrīvallabha Sena a Śrīkānta Sena byli také vedlejšími vĕtvemi Śivānandy Seny, protože byli nejen jeho synovci, ale také ryzí oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
Význam: 

Když cestou do Purí Pán Nityānanda Prabhu vynadal Śivānandovi Senovi, opustili tito dva synovci na protest celou skupinu a šli za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem do Džagannáth Purí. Pán chápal jejich pocity a požádal svého osobního služebníka Govindu, aby chlapcům dával prasādam, než dorazí skupina Śivānandy Seny. Bĕhem saṅkīrtanového festivalu při Ratha-yātře byli tito dva bratři členy skupiny, kterou vedl Mukunda. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (174) je řečeno, že gopī jménem Kātyāyanī se zjevila jako Śrīkānta Sena.