CC Ādi 10.115

govinda, mādhava, vāsudeva —— tina bhāi
yāṅ-sabāra kīrtane nāce caitanya-nitāi
Překlad slovo od slova: 
govinda — Govinda; mādhava — Mādhava; vāsudeva — Vāsudeva; tina bhāi — tři bratři; yāṅ-sabāra — jichž všech; kīrtane — při saṅkīrtanu; nāce — tančí; caitanya-nitāi — Pán Caitanya a Nityānanda Prabhu.
Překlad: 
Tři bratři, Govinda, Mādhava a Vāsudeva, byli osmdesátou druhou, osmdesátou třetí a osmdesátou čtvrtou vĕtví onoho stromu. Pán Caitanya a Nityānanda tančili při jejich kīrtanech.
Význam: 

Tři bratři Govinda, Mādhava a Vāsudeva Ghoṣa patřili k rodinĕ kāyasthů. Govinda založil v Agradvípu, kde bydlel, chrám Gopīnātha. Mādhava Ghoṣa byl výborný kīrtanový zpĕvák. Nikdo na svĕtĕ se mu nevyrovnal. Byl známý jako vrindávanský zpĕvák a byl velice drahý Śrī Nityānandovi Prabhuovi. Říká se, že když tito tři bratři provádĕli saṅkīrtan, Pán Caitanya a Nityānanda se ihned roztančili v extázi. Podle Gaura-gaṇoddeśa- -dīpiky (188) byli tito tři bratři původnĕ Kalāvatī, Rasollāsā a Guṇatuṇgā, které recitovaly verše, jež složila Śrī Viśākhā-gopī. Tito tři bratři byli členy jedné ze sedmi skupin, které provádĕly kīrtan, když se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zúčastňoval festivalu Ratha-yātrā v Džagannáth Purí. Hlavním tanečníkem v jejich skupinĕ byl Vakreśvara Paṇḍita. To je popsáno ve verších 42 a 43 třinácté kapitoly Madhya-līly.