CC Ādi 1.61

īśvara-svarūpa bhakta tāṅra adhiṣṭhāna
bhaktera hṛdaye kṛṣṇera satata viśrāma
Překlad slovo od slova: 
īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; svarūpa — totožný s; bhakta — čistý oddaný; tāṅra — Jeho; adhiṣṭhāna — sídlo; bhaktera — oddaného; hṛdaye — v srdci; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; satata — vždy; viśrāma — místo pobytu.
Překlad: 
Čistý oddaný, neustále zamĕstnaný láskyplnou službou Pánu, je s Pánem, jenž vždy sídlí v jeho srdci, totožný.
Význam: 

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nemá sobĕ rovného, a proto je všemocný. Mezi Jeho nepochopitelnými energiemi jsou tři hlavní, a oddaný je považován za jednu z tĕchto energií, nikdy ne za jejich zdroj. Zdrojem je vždy Nejvyšší Pán. Jeho energie s Ním mají vztah vĕčné služby. Živá bytost v podmínĕném stavu může milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra odhalit svoji schopnost sloužit Absolutní Pravdĕ. Pán se pak osobnĕ zjeví v jejím srdci a ona může poznat, že Kṛṣṇa sídlí v srdci každého čistého oddaného. Kṛṣṇa ve skutečnosti sídlí v srdci každé živé bytosti, ale jenom oddaný může tuto skutečnost realizovat.