CC Ādi 1.58

jīve sākṣāt nāhi tāte guru caittya-rūpe
śikṣā-guru haya kṛṣṇa-mahānta-svarūpe
Překlad slovo od slova: 
jīve — živou bytostí; sākṣāt — přímá zkušenost; nāhi — není; tāte — proto; guru — duchovní mistr; caittya-rūpe — v podobĕ Nadduše; śikṣā-guru — duchovní mistr, který dává pokyny; haya — zjevuje se; kṛṣṇa — Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; mahānta — nejpřednĕjšího z oddaných; sva-rūpe — v podobĕ.
Překlad: 
Jelikož nedokážeme zrakem vnímat přítomnost Nadduše, zjevuje se před námi jako osvobozený oddaný. Takový duchovní mistr není nikdo jiný než samotný Kṛṣṇa.
Význam: 

Podmínĕná duše se nemůže s Kṛṣṇou, Nejvyšší Osobností Božství, přímo setkat. Stane-li se však upřímným oddaným a vážnĕ se začne vĕnovat oddané službĕ, Pán Kṛṣṇa pošle poučujícího duchovního mistra, aby jí projevil přízeň a probudil její spící sklon sloužit Nejvyššímu. Zatímco se učitel zjeví vnĕjším smyslům této šťastné podmínĕné duše, caittya-guru, Kṛṣṇa, sídlící jako duchovní mistr v srdci živé bytosti, vede tohoto oddaného zevnitř.