Bg 3.4

na karmaṇām anārambhān
naiṣkarmyaṁ puruṣo 'śnute
na ca sannyasanād eva
siddhiṁ samadhigacchati
Překlad slovo od slova: 
na — ne; karmaṇām — předepsaných povinností; anārambhāt — nekonáním; naiṣkarmyam — osvobození od reakce; puruṣaḥ — osoba; aśnute — získá; na — ani; ca — také; sannyasanāt — odřeknutím; eva — jednoduše; siddhim — úspěch; samadhigacchati — dosáhne.
Překlad: 
Tím, že někdo jen přestane pracovat, se nemůže zbavit reakcí. A samotným odřeknutím nelze ani dosáhnout dokonalosti.
Význam: 

Stav odříkání může člověk přijmout tehdy, když se očistil plněním předepsaných povinností. Jejich účelem je právě očistit srdce materialistických lidí. Nikdo nemůže dosáhnout úspěchu tím, že ukvapeně přijme čtvrtý stav života (sannyās), aniž by byl očištěn. Podle empirických filozofů se člověk pouhým přijetím sannyāsu neboli zanecháním plodonosných činností okamžitě vyrovná Nārāyaṇovi. To však Pán Kṛṣṇa neschvaluje. Sannyāsa bez očištění srdce pouze narušuje společenský řád. Když se ovšem někdo uchýlí k transcendentální službě Pánu (buddhi-yoze), Pán přijme vše, čeho v tomto úsilí dosáhne, i kdyby neplnil své předepsané povinnosti. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt — dokonce i nepatrná činnost podle tohoto principu umožní každému překonat velké potíže.