Bg 3.11

devān bhāvayatānena
te devā bhāvayantu vaḥ
parasparaṁ bhāvayantaḥ
śreyaḥ param avāpsyatha
Překlad slovo od slova: 
devān — polobohy; bhāvayata — když potěšíte; anena — touto obětí; te — ti; devāḥ — polobozi; bhāvayantu — potěší; vaḥ — vás; parasparam — vzájemně; bhāvayantaḥ — těšící jeden druhého; śreyaḥ — požehnání; param — nejvyšší; avāpsyatha — získáte.
Překlad: 
“Polobozi, potěšeni vašimi oběťmi, potěší zase vás. Díky této spolupráci mezi lidmi a polobohy bude úsilí všech korunováno zdarem.”
Význam: 

Polobozi jsou zmocněnými správci hmotného dění. Dodávání vzduchu, světla, vody a všech ostatních darů nezbytných pro život každé živé bytosti je svěřeno těmto nesčetně mnoha pomocníkům Nejvyššího Pána, nacházejícím se v různých částech Jeho vesmírného těla. Jejich spokojenost či nespokojenost závisí na yajñích, které lidé mají konat. Některé yajñi jsou určeny k uspokojení určitých polobohů, ale i při nich, a tedy při všech — je coby hlavní příjemce oběti uctíván Pán Viṣṇu. To, že samotný Kṛṣṇa je příjemcem všech druhů yajñí, je rovněž uvedeno v Bhagavad-gītě: bhoktāraṁ yajña-tapasām. Hlavním účelem všech yajñí je tedy nakonec spokojenost yajña-patiho. Když jsou konány dokonale, polobozi dohlížející na dodávání různých potřeb jsou přirozeně uspokojeni a nezapříčiní nedostatek přírodních produktů.

Konání yajñí s sebou přináší mnoho výhod, vedoucích nakonec k vysvobození z pout hmoty. Ve Vedách je vysvětleno, že oběťmi se očistí všechny činnosti: āhāra-śuddhau sattva-śuddhiḥ sattva-śuddhau dhruvā smṛtiḥ smṛti-lambhe sarva-granthīnāṁ vipramokṣaḥ. Yajñou se posvěcuje naše jídlo, jedením posvěceného jídla očišťujeme samotné naše bytí, jeho očistěním se posvěcují jemnější tkáně mozku a tak se posvěcuje paměť, a když je posvěcena paměť, můžeme myslet na cestu osvobození. To vše dohromady vede k vědomí Kṛṣṇy, které dnešní společnost tolik potřebuje.