Bg 2.65

prasāde sarva-duḥkhānāṁ
hānir asyopajāyate
prasanna-cetaso hy āśu
buddhiḥ paryavatiṣṭhate
Překlad slovo od slova: 
prasāde — když byl obdařen bezpříčinnou milostí Pána; sarva — všech; duḥkhānām — hmotných strastí; hāniḥ — zničení; asya — jeho; upajāyate — nastává; prasanna-cetasaḥ — šťastného v mysli; hi — jistě; āśu — velice brzy; buddhiḥ — inteligence; pari — dostatečně; avatiṣṭhate — ustálí se.
Překlad: 
Pro toho, kdo je takto spokojený (na úrovni vědomí Kṛṣṇy), přestává existovat utrpení trojího druhu, kterým se vyznačuje hmotná existence; když má toto šťastné vědomí, jeho inteligence se brzy ustálí.