Bg 2.48

yoga-sthaḥ kuru karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā dhanañjaya
siddhy-asiddhyoḥ samo bhūtvā
samatvaṁ yoga ucyate
Překlad slovo od slova: 
yoga-sthaḥ — vyrovnaný; kuru — konej; karmāṇi — své povinnosti; saṅgam — ulpívání; tyaktvā — zříkající se; dhanañjaya — ó Arjuno; siddhi-asiddhyoḥ — v úspěchu i neúspěchu; samaḥ — vyrovnaný; bhūtvā — stát se; samatvam — vyrovnanost; yogaḥ — yoga; ucyate — nazývá se.
Překlad: 
Ó Arjuno, zřekni se všeho ulpívání na úspěchu či neúspěchu a konej svou povinnost vyrovnaně. Taková vyrovnanost se nazývá yoga.
Význam: 

Kṛṣṇa Arjunovi říká, že má jednat na úrovni yogy. Co je yoga? Je to soustředění mysli na Nejvyššího pomocí ovládání věčně neklidných smyslů. A kdo je Nejvyšší? Samotný Pán. Jelikož On sám Arjunovi říká, aby bojoval, výsledky se Arjuny netýkají. Zisk či vítězství je věcí Kṛṣṇy; Arjunovi Pán pouze radí, aby jednal podle Jeho pokynů. Řídit se Kṛṣṇovými pokyny je skutečná yoga, a to je také podstata činností v procesu rozvíjení vědomí Kṛṣṇy. Jedině díky vědomí Kṛṣṇy se lze zříci vlastnického pocitu. Je nutné se stát služebníkem Kṛṣṇy neboli služebníkem Kṛṣṇova služebníka. To je správný způsob, jak plnit povinnost s vědomím Kṛṣṇy, a to samo může živé bytosti pomoci jednat na úrovni yogy.

Arjuna je kṣatriya, a jako takový má své místo v systému varṇāśrama-dharmy. Ve Viṣṇu Purāṇě je řečeno, že cílem varṇāśrama-dharmy je uspokojit Viṣṇua. Nikdo by neměl uspokojovat sám sebe, jak je pravidlem v hmotném světě — každý by měl uspokojovat Kṛṣṇu. Pokud tedy někdo neuspokojuje Kṛṣṇu, nemůže správně dodržovat zásady varṇāśrama-dharmy. Arjuna zde nepřímo dostal radu, aby jednal tak, jak mu Kṛṣṇa říká.