Bg 2.36

avācya-vādāṁś ca bahūn
vadiṣyanti tavāhitāḥ
nindantas tava sāmarthyaṁ
tato duḥkhataraṁ nu kim
Překlad slovo od slova: 
avācya — nevlídná; vādān — vymyšlená slova; ca — rovněž; bahūn — mnohá; vadiṣyanti — budou říkat; tava — tvoji; ahitāḥ — nepřátelé; nindantaḥ — při pomlouvání; tava — tvou; sāmarthyam — schopnost; tataḥ — než to; duḥkha-taram — bolestnější; nu — samozřejmě; kim — co je.
Překlad: 
Tvoji nepřátelé tě budou pomlouvat mnoha nevlídnými slovy a zesměšňovat tvou způsobilost. Co by pro tebe mohlo být bolestnějšího?
Význam: 

Zpočátku byl Pán Kṛṣṇa udiven tím, jak se Arjuna nevhodně dovolává soucitu, a prohlásil, že takový soucit projevují neárjové. Nyní s rozhodností dokazuje, že Jeho výroky proti Arjunovu takzvanému soucitu byly oprávněné.