Bg 2.34

akīrtiṁ cāpi bhūtāni
kathayiṣyanti te 'vyayām
sambhāvitasya cākīrtir
maraṇād atiricyate
Překlad slovo od slova: 
akīrtim — hanba; ca — také; api — kromě toho; bhūtāni — všichni lidé; kathayiṣyanti — budou mluvit; te — tebe; avyayām — navždy; sambhāvitasya — pro váženého; ca — rovněž; akīrtiḥ — špatná pověst; maraṇāt — smrti; atiricyate — překonává.
Překlad: 
Lidé budou vždy mluvit o tvé špatné pověsti — a pro osobu požívající vážnosti je ostuda horší než smrt.
Význam: 

Pán Kṛṣṇa jakožto Arjunův přítel i moudrý rádce nyní předkládá svůj rozhodující úsudek v otázce Arjunova odmítnutí bojovat. Říká: “Arjuno, jestliže opustíš bojiště ještě dřív, než bitva vůbec začne, lidé budou říkat, že jsi zbabělec. A myslíš-li si, že tě sice mohou pomlouvat, ale ty si útěkem z bojiště zachráníš život, potom ti radím: Bylo by pro tebe lepší v bitvě zahynout. Pro váženého muže jako jsi ty je špatná pověst horší než smrt. Proto bys neměl utíkat ze strachu o život; lepší je zemřít v boji. To tě ochrání před pomluvami, že jsi zneužil Mého přátelství, a před ztrátou tvého společenského věhlasu.”

Pánův rozhodující úsudek tedy zněl, aby Arjuna raději zahynul v bitvě, ale neopouštěl ji.