Bg 18.4

niścayaṁ śṛṇu me tatra
tyāge bharata-sattama
tyāgo hi puruṣa-vyāghra
tri-vidhaḥ samprakīrtitaḥ
Překlad slovo od slova: 
niścayam — jistá věc; śṛṇu — slyš; me — ode Mě; tatra — v tomto ohledu; tyāge — co se týče zříkání se; bharata-sat-tama — ó nejlepší z Bhāratovců; tyāgaḥ — zříkání se; hi — jistě; puruṣa-vyāghra — ó tygře mezi lidmi; tri-vidhaḥ — tří druhů; samprakīrtitaḥ — je vyhlášeno.
Překlad: 
Ó nejlepší z Bhāratovců, nyní slyš Můj úsudek o zříkání se. Ó tygře mezi lidmi, písma učí, že zříkání se je trojího druhu.
Význam: 

Názory na zříkání se jsou různé, ale zde předkládá svůj úsudek Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, a ten je třeba přijmout za rozhodující. Vždyť Vedy jsou různé zákony, jež dává Pán. Zde je osobně přítomen a Jeho slovo by se mělo uznat za rozhodující. Prohlašuje, že zříkání se je třeba posuzovat z hlediska kvalit hmotné přírody, pod jejichž vlivem probíhá.