Bg 14.14

yadā sattve pravṛddhe tu
pralayaṁ yāti deha-bhṛt
tadottama-vidāṁ lokān
amalān pratipadyate
Překlad slovo od slova: 
yadā — když; sattve — kvalita dobra; pravṛddhe — vyvinutá; tu — ale; pralayam — smrt; yāti — jde; deha-bhṛt — vtělený; tadā — tehdy; uttama-vidām — velikých mudrců; lokān — planety; amalān — neposkvrněné; pratipadyate — dosáhne.
Překlad: 
Zemře-li člověk na úrovni kvality dobra, dosahuje neposkvrněných vyšších planet, kde sídlí velcí mudrci.
Význam: 

Člověk na úrovni kvality dobra dosáhne vyšších planetárních soustav, jako je Brahmaloka nebo Janoloka, a bude tam užívat božského štěstí. Důležité je slovo amalān (prosté kvalit vášně a nevědomosti), hmotný svět je plný nečistot, ale kvalita dobra je v něm nejčistší formou existence. Různým druhům živých bytostí jsou dány k životu různé druhy planet. Ti, kdo zemřou pod vlivem kvality dobra, se dostanou na planety, kde žijí velcí mudrci a oddaní.