Search

Search results

 1. Books for Amazon Kindle

  Kindle Paperwhite, 6" High Resolution Display with Built-in Light, Wi-Fi ...

 2. Amazon Kindle

  ...

 3. About site

  This website is an online version of the Bhaktivedanta VedaBase. It was made by Prahlāda Nṛsiṁha Dāsa and will be further developed by adding more lectures, conversations, and BBT books in English and other languages. We’ll also add more features, ...

 4. New Version

  We are happy to announce that we have launched beta of new version of the Online Vedabase for everybody. ...

 5. Support Vedabase.com

  Hare Krishna, ...

 6. Ngale Kwethuna Nokuphila

  ...

 7. Angiwona Lomzimba

  1 dehī nityam avadhyo ‘yaṁ dehe sarvasya bhārata tasmāt sarvāṇi bhūtāni na tvaṁ śocitum arhasi “Awu mzukulwane ka-Bhārata, lowo ohlala ngaphakathi komzimba uphila phakade futhi akasoze abulawa, ngakho-ke asikho isidingo sokukhalela noma n ...

 8. Ukunyuswa Ngo-mzuzu Wokufa

  2 Ziningi izinhlobo zabahlwayi noma abacwaningi bendlela kamoya (indlela yeZulu) ababizwa ngama -yogī ama- haṭha-yogī , jñāna -yogī , dhyāna-yogī nāma - bhakti-yogī bonke basendleleni ezokwazi ukuba-nyusela emkhathini weZulu. Ig ...

 9. Ukuxebuka Nokuphuma Kulomhlaba

  3 Imvamisa ama- jñ anī nā ma-yogī bangamaphika-siqu, yize-ke bezuza inkululeko noma ukusindiswa kwesikhashana ngokuthi bangene eNkazimulweni emkhathini weZulu. Ngokuchaza kwe -Śrīmad-Bhāgavatam ulwazi noma ukwazi kwabo akuthathwa ...

 10. Isibhakabhaka Ophumela kuso Ngomnyango Walomhlaba

  4 Umbuzo lapha uthi uma ngabe ngisho nasohlelweni oluphakeme lwemihlaba kulomhlabakazi nakhona ukuzalwa nokufa kukhala esako isicathulo, kanti yini eyenza ukuthi lezingqalabutho ezingaka zama -yogī bazihluphe ngokudluliselwa khona? Yize-ke se ...