Synonyms Index

kalmaṣāḥ — za hriešne činy — Bg 4.30
kalmaṣāḥ — pochybnosti — Bg 5.17
kalmaṣaḥ — všetkých hmotných nečistôt — Bg 6.28
kṣīṇa-kalmaṣāḥ — ktorí sú zbavení všetkých hriechov — Bg 5.25
ṣaṭ-māsāḥ — v šiestich mesiacoch — Bg 8.24, Bg 8.25
tāmasāḥ — kvalita nevedomosti — Bg 7.12
tāmasāḥ — ľudia v kvalite nevedomosti — Bg 14.18
tāmasāḥ — v kvalite nevedomosti — Bg 17.4
tamasaḥ — temnota — Bg 8.9
tamasaḥ — z temnoty — Bg 13.18
tamasaḥ — kvalita nevedomosti — Bg 14.16
tamasaḥ — z kvality nevedomosti — Bg 14.17
tāmasaḥ — v kvalite nevedomosti — Bg 18.7, Bg 18.28