New version available here: vedabase.io

Venovanie

Venované
Śrīlovi Baladevovi Vidyābhūṣaṇovi
ktorý tak pekne predložil
Govinda-bhāṣyu,
výklad vedāntskej filozofie