New version available here: vedabase.io

Bg 10.41

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-’ṁśa-sambhavam
Synonyms: 
yat yat — akékoľvek; vibhūti — vznešenosti; mat — majúce; sattvam — existencia; śrī-mat — krásne; ūrjitam — slávne; eva — zaiste; — alebo; tat tat — všetky tieto; eva — zaiste; avagaccha — medzi; tvam — ty; mama — Moja; tejaḥ — nádhera; aṁśa — časť; sambhavam — zrodené z.
Translation: 
Vedz, že všetky bohaté, krásne a slávne výtvory povstali iba z malého zlomku Mojej nádhery.
Purport: 

Celá nádhera alebo krása, či už v duchovnom alebo v hmotnom svete, nie je ničím iným, než čiastočnou ukážkou Kṛṣṇovej vznešenosti. Ak je niečo mimoriadne krásne, malo by nám to pripomínať Kṛṣṇov majestát.