New version available here: vedabase.io

Bg 10.39

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram
Synonyms: 
yat — čokoľvek; ca — tiež; api — môže byť; sarva-bhūtānām — celej existencie; bījam — semeno; tat — to; aham — som; arjuna — ó, Arjuna; na — nie; tat — to; asti — je; vinā — bez; yat — ktoré; syāt — jestvuje; mayā — Mňa; bhūtam — bytosť; cara-acaram — pohyblivé i nehybné.
Translation: 
Ďalej som, ó, Arjuna, semenom všetkého jestvujúceho. Niet bytosti, či už pohyblivej alebo nehybnej, ktorá by mohla jestvovať bezo Mňa.
Purport: 

Všetko má svoju príčinu a táto príčina či semeno všetkej existencie je Kṛṣṇa. Nič nemôže existovať bez Kṛṣṇovej energie, a preto sa nazýva „všemocný“. Bez Jeho sily nemôže jestvovať nič pohyblivé ani nehybné. Bytie, ktoré sa nezakladá na Kṛṣṇovej energii sa nazýva māyā, to, čo nie je.