Synonyms Index

idam — visa ta — Bg 1.10
idam — šiuos — Bg 1.20, Bg 2.1, Bg 2.10, Bg 3.31
idam — taip — Bg 1.27
idam — tas sielvartas — Bg 2.2
idam — ta — Bg 3.38
idam — ką matome — Bg 7.7
idam — ši — Bg 7.13, Bg 9.4
idam — ką tik mes galime pamatyti — Bg 8.22
idam — tai — Bg 8.28, Bg 18.67
idam — šią — Bg 10.42, Bg 11.19, Bg 18.68
idam — šios — Bg 11.20, Bg 11.41–42
idam — šio — Bg 14.2, Bg 16.21
idam — šis reiškinių pasaulis — Įžanginė mantra
idam — tas — Pirma mantra
uttama-vidām — didžių išminčių — Bg 14.14