Paieška

Paieškos rezultatai

 1. Books for Amazon Kindle

  Kindle Paperwhite, 6" High Resolution Display with Built-in Light, Wi-Fi ...

 2. Amazon Kindle

  ...

 3. About site

  This website is an online version of the Bhaktivedanta VedaBase. It was made by Prahlāda Nṛsiṁha Dāsa and will be further developed by adding more lectures, conversations, and BBT books in English and other languages. We’ll also add more features, ...

 4. New Version

  We are happy to announce that we have launched beta of new version of the Online Vedabase for everybody. ...

 5. Support Vedabase.com

  Hare Krishna, ...

 6. Anapus Gimimo ir Mirties

  ...

 7. PIRMAS SKYRIUS: „Aš“ – ne kūnas

  dehī nityam avadhyo ’yaṁ dehe sarvasya bhārata tasmāt sarvāṇi bhūtāni na tvaṁ śocitum arhasi „O Bharatos aini, esantysis kūne yra amžinas ir nesunaikinamas. Todėl tau neverta sielotis dėl jokios gyvosios būtybės. [„Bhagavad-gītā“ 2.30].“ ...

 8. ANTRAS SKYRIUS: Išsigelbėjimas mirties akimirką

  Egzistuoja įvairių rūšių transcendentalistai: haṭha-yogai, jnāna- yogai, dhyāna-yogai ir bhakti-yogai – ir visi jie nusipelno patekti į dvasinį pasaulį. Žodis yoga reiškia jungtį; yogos sistemos nutiesia mums kelią į transcendentinį pas ...

 9. TREČIAS SKYRIUS: Išsivadavimas iš materialaus pasaulio

  Paprastai jnaniai ir yogai yra impersonalistai, ir nors jie pasiekia laikiną išsivadavimą susiliedami su beasmeniu švytėjimu, dvasiniu dangumi, jų pažinimas, anot „Śrīmad-Bhāgavatam“, nėra tyras. Per nuodėmių išpirkimą, askezę ir meditaci ...

 10. KETVIRTAS SKYRIUS: Dangus, plytintis anapus

  Jei net aukštesniosiose šio pasaulio planetose priverstinai gimstama ir mirštama, kodėl jų siekia iškilieji yogai ? Nors yogai turi nemažai mistinių galių, vis dėlto ir jiems yra nesvetimas troškimas patirti materialaus gyvenimo siūlomus dži ...