Private beta of new version is ready. More info here

Anapus laiko ir erdvės

Skiriama viso
pasaulio mokslininkams,
su Jo Dieviškosios Kilnybės
Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī
Gosvāmī Mahārājos, mano dvasinio
mokytojo, palaiminimais.