Bg 10.40

nānto ’sti mama divyānāṁ
vibhūtīnāṁ parantapa
eṣa tūddeśataḥ prokto
vibhūter vistaro mayā
Synonyms: 
na — ne; antaḥ — riba; asti — yra; mama — Mano; divyānām — dieviškų; vibhūtīnām — vertenybių; parantapa — o priešų nugalėtojau; eṣaḥ — visos; tu — tačiau; uddeśataḥ — kaip pavyzdžiai; proktaḥ — išsakytos; vibhūteḥ — vertenybės; vistaraḥ — ekspansija; mayā — Mano.
Translation: 
O galingasis priešų nugalėtojau, Mano dieviškoms apraiškoms nėra nei galo, nei krašto. Tos, apie kurias tau kalbėjau – tik maža begalinių Mano turtų ir galybės dalis.
Purport: 

KOMENTARAS: Vedų raštuose tvirtinama, kad įvairiais būdais suvokiami Aukščiausiojo turtai ir energijos yra beribiai, todėl visus juos apibūdinti neįmanoma. Viešpats pateikė Arjunai tik keletą pavyzdžių, norėdamas patenkinti jo smalsumą.