Bg 10.23

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham
Synonyms: 
rudrāṇām — iš visų Rudrų; śaṅkaraḥ — Viešpats Śiva; ca — taip pat; asmi — Aš esu; vitta-īśāḥ — pusdievių lobių saugotojas; yakṣa-rakṣasām — Yakṣų ir Rākṣasų; vasūnām — iš Vasu; pāvakaḥ — ugnis; ca — taip pat; asmi — Aš esu; meruḥ — Meru; śikhariṇām — iš visų kalnų; aham — Aš esu.
Translation: 
Iš Rudrų Aš – Viešpats Śiva, iš Yakṣų ir Rākṣasų – lobių valdovas [Kuvera], iš Vasų Aš – ugnis [Agnis], iš kalnų – Meru.
Purport: 

KOMENTARAS: Iš vienuolikos Rudrų, vyriausias – Śaṇkara, Viešpats Śiva. Viešpats Śiva – Aukščiausiojo Viešpaties inkarnacija, valdanti visatoje neišmanymo guṇą. Yakṣoms ir Rākṣasoms vadovauja Kuvera, vyriausias pusdievių lobių saugotojas – jis atstovauja Aukščiausiajam Viešpačiui. O kalnas Meru garsėja gausiais gamtos ištekliais.