Otsing

Otsingu tulemused

 1. Bg 1.42

  ...

 2. Bg 1.43

  kuulnud, et need, kes hävitavad suguvõsa traditsioonid, lähevad igaveseks põrgusse. TÕLGE ...

 3. Bg 1.44

  omadustega Jumala pühendunu, on alati teadlik moraalikoodeksist ning teeb seetõttu kõik võimaliku, et ...

 4. Bg 1.45

  SELGITUS Vastavalt kṣatriya lahingupidamise printsiipidele on tavaks, et relvitut ja vastupanu mitte osutavat vaenlast ei rünnata. Arjuna aga otsustas, et kui vaenlane teda sellises täbaras olukorras ka ...

 5. Bg 1.46

  püsti seisnud, kuid ta mõistus mattus sedavõrd muresse, et ta heitis oma vibu ja nooled kõrvale ning ...

 6. TEINE PEATÜKK: Gītā sisu kokkuvõte

  Bg 2.16 — Need, kes näevad tõde, on jõudnud järeldusele, et mitteeksisteeriv [materiaalne keha] pole püsiv ning et igavene [hing] ei muutu. Sellisele järeldusele on nad ...

 7. Bg 2.1

  millele kaasa tunda. Kui keegi ütleks, et tal on kahju uppuva inimese riietest, peetaks seda ütlust ...

 8. Bg 2.2

  materialistlikust elukäsitlusest, ei tea, et elu eesmärgiks on Absoluutse Tõe ehk Viṣṇu ehk Bhagavāni teadvustamine, ...

 9. Bg 2.3

  Seetõttu ütles Kṛṣṇa, et taoline suhtumine pole Arjunale kohane. Arjuna oleks võinud küll vaielda, et ta loobub võitlusest oma suuremeelse suhtumise tõttu Bhīṣma ja tema sugulaste vastu, kuid Kṛṣṇa leidis, et ...

 10. Bg 2.4

  ...