Bg 2.48

yoga-sthaḥ kuru karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā dhanañjaya
siddhy-asiddhyoḥ samo bhūtvā
samatvaṁ yoga ucyate
Synonyms: 
yoga-sthaḥ — tasakaalukas; kuru — täida; karmāṇi — oma kohustusi; saṅgam — kiindumus; tyaktvā — loobudes; dhanañjaya — oo, Arjuna; siddhi-asiddhyoḥ — edus ja ebaedus; samaḥ — tasakaalukas; bhūtvā — saades; samatvam — meelerahu; yogaḥ — jooga; ucyate — nimetatakse.
Tõlge: 
Oo, Arjuna, täida oma kohuseid täie meelekindlusega, loobudes kiindumusest edusse või kaotusesse. Sellist meelerahu nimetatakse joogaks.
Selgitus: 

TÕLGE

SELGITUS

Kṛṣṇa ütleb Arjunale, et viimane peaks toimima jooga põhimõtete kohaselt. Kuid mida tähendab jooga? Jooga tähendab mõistuse keskendamist Kõigekõrgemale, alati segadust tekitavate meelte kontrollimise läbi. Ja kes on Kõigekõrgem? Kõigekõrgem on Jumal. Ning kuna Jumal Ise käsib Arjunal astuda võitlusse, ei oma Arjuna võitlemise resultaatide suhtes mingit vastutust. Võit ja kaotus sõltuvad Kṛṣṇast; Arjunale soovitatakse toimida lihtsalt vastavalt Kṛṣṇa soovitustele. Kṛṣṇa soovituste järgimine on tõeline jooga, mille praktiseerimist nimetatakse Kṛṣṇa teadvuseks. Ainult Kṛṣṇa teadvuse läbi on võimalik vabaneda omanditundest. Tuleb saada kas Kṛṣṇa teenriks või Kṛṣṇa teenri teenriks. Selline on õige viis täita oma kohustusi Kṛṣṇa teadvuses ja üksnes see aitab inimesel tegeleda joogaga.

Arjuna on kṣatriya ning kṣatriyana on ta osa varṇāśrama-dharma ühiskonnakorraldusest. „Viṣṇu Purāṇas" öeldakse, et kogu varṇāśrama-dharma eesmärgiks on rahuldada Viṣṇut. Keegi ei tohiks seada eesmärgiks enese rahuldamist, nagu see on tavaks materiaalses maailmas, vaid tuleb püüda rahuldada Kṛṣṇat. Kṛṣṇat rahuldamata ei ole võimalik täpselt järgida varṇāśrama-dharma printsiipe. Sellisel kaudsel moel anti Arjunale soovitus toimida nii, kuidas Kṛṣṇa talle ütleb.