Bg 10.41

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo-'ṁśa-sambhavam
Synonyms: 
yat yat — ükskõik, millised; vibhūti — jumalikud omadused; mat — omades; sattvam — eksistents; śrī-mat — ilus; ūrjitam — suurepärane; eva — kindlasti; — või; tat tat — kõik need; eva — kindlasti; avagaccha — pead teadma; tvam — sina; mama — Minu; tejaḥ — hiilgusest; aṁśa — osa; sambhavam — sündinud.
Tõlge: 
Tea, et kõik imelised, ilusad ja suurepärased nähtused on sündinud vaid Minu külluslikkuse väikesest sädemest.
Selgitus: 

TÕLGE

SELGITUS

Tuleb mõista, et kõik suurepärane ja ilus on vaid väike osake Kṛṣṇa külluslikkuse avaldumisest, olgu see siis vaimses või materiaalses maailmas. Kõik, mis on erakordselt imepärane, esindab Kṛṣṇa külluslikkust.