Bg 10.40

nānto 'sti mama divyānāṁ
vibhūtīnāṁ parantapa
eṣa tūddeśataḥ prokto
vibhūter vistaro mayā
Synonyms: 
na — ega; antaḥ — piir; asti — on olemas; mama — Minu; divyānām — jumalike; vibhūtīnām — omaduste; parantapa — oo, vaenlaste alistaja; eṣaḥ — kõik see; tu — aga; uddeśataḥ — nagu näited; proktaḥ — kõneldud; vibhūteḥ — omaduste; vistaraḥ — ulatus; mayā — Minu poolt.
Tõlge: 
Oo, võimas vaenlaste alistaja, Minu jumalikud avaldumised on lõputud. Kõik need näited, mis Ma olen sulle toonud, on vaid osake Minu piiritust külluslikkusest.
Selgitus: 

TÕLGE

SELGITUS

Vedakirjanduses kinnitatakse, et Kõigekõrgema küllusele ei ole piiranguid, ehkki Jumala külluslikkuse ja energiate mõistmiseks on palju erinevaid teid. Seega pole ka võimalik selgitada kõiki Jumala külluslikkuse aspekte ning energiaid. Selles peatükis tõi Jumal Arjunale lihtsalt mõned näited tema uudishimu rahuldamiseks.