Synonyms Index

kurute — muestre — Verso 25
kurute — Él hace — Verso 125
kurute — muestra — Verso 178
kurute spṛhām — suspira — VERSO 11
kuruvaśāt — de Kuruvaśa, el hijo de Madhu — VERSO 5
namaskuru — ofrece reverencias — TEXTO 34, Verso 57-58, Verso 57-58
namaskuru — ofrece tus reverencias — TEXTO 65
svī-kuru — acepta simplemente — Verso 166
yadu-kuru-udvahau — que son los mejores de las dinastías de Yadu y de Kuru, respectivamente — VERSO 59