Synonyms Index

artha-vyākhyāne — explicación del significado — Verso 84
kairācha vyākhyāne — has explicado — Verso 4
karaha vyākhyāne — por favor, explica — Verso 113
karena vyākhyāne — explica el significado — Verso 32
karena vyākhyāne — explica — Verso 69
kariluṅ vyākhyāne — he explicado — Verso 302
kariyāche vyākhyāne — ha explicado — Verso 92
vyākhyāne — explicar — Verso 80
vyākhyāne — descripción — Verso 28
vyākhyāne — como explicación — Verso 153