Synonyms Index

vijñāpayām āsa — presentó — VERSO 12
vijñāpayām āsuḥ — informaron — VERSO 3
vijñāpayām āsuḥ — expusieron — VERSO 6
vijñāpayām babhūvuḥ — informaron — VERSO 3
vijñāpayām cakruḥ — informaron — VERSOS 17-18
vijñāpayāma — vamos a instruir — VERSO 14