Synonyms Index

graiṣma-vāsantikān — durante cuatro meses a partir de caitra, a mediados de mayo — VERSO 5
nivasanti — viven — VERSO 8, VERSO 31, VERSO 5
śvasanti — respiran — VERSO 18
śvasanti — viven — VERSO 8
śvasanti — también se esfuerzan — VERSO 48
śvasantī — respiración — VERSO 17
śvasantī — con una respiración muy pesada — VERSO 15
vasanti — viven — VERSO 14, VERSO 7, Verso 21
vasanti — ellos viven — VERSO 30
vasanti — reside — Verso 39
vasanti sma — vivían — VERSO 32