Synonyms Index

seita — ese — Verso 22, Verso 179, Verso 129, Verso 250
seita — a ese — Verso 55
seita — eso — Verso 281
seita — īl — Verso 115
seita — esa — Verso 201
seita — ellos — Verso 210
seita brāhmaṇa — aquel brāhmaṇa sanoḍiyā — Verso 158
seita kariba — debo actuar en consonancia — Verso 154
seita’ kariha — haz eso — Verso 112