Synonyms Index

saṁsthāpya — estableciendo — VERSO 5
saṁsthāpya — tras matar — VERSO 4
saṁsthāpya — habiendo matado — VERSO 12
saṁsthāpya — situar — VERSO 31