Synonyms Index

nyaset — deben situarse — VERSO 6
nyaset — debe situar — VERSOS 8-10, VERSOS 8-10
nyaset — debe fundir — VERSO 24
nyaset — se debe dar — VERSOS 26-28
nyaset — debe representar — VERSO 5
nyaset — se debe abandonar — VERSO 53
vinyaset — se debe situar — VERSOS 4-6