New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

kaumāram — niñez — TEXTO 13
kaumāram — nombró a los Kumāras (solteros) — VERSO 6
kaumāram — la edad infantil — VERSO 59