New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

kalau — en esta era de Kali (riña) — VERSO 10
kalau — en el Kali-yuga — VERSO 43
kalau — al final de Kali-yuga — VERSO 16
kalau — en esta era de Kali — VERSOS 18-19, VERSO 61, Verso 76
kalau — en este Kali-yuga — VERSOS 44-45
kalau — en esta era de Kālī — Verso 21