New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

gotram — la colina Mandara — VERSO 13
gotram — relación familiar — VERSO 23
gotram — linaje familiar — VERSO 33
gotram — una dinastía — VERSOS 31-33
kauśika-gotram — la dinastía de Kauśika — VERSO 37
tat-gotram — el descendiente de Akriya — VERSO 11