SB 9.23.2

janamejayas tasya putro
mahāśālo mahāmanāḥ
uśīnaras titikṣuś ca
mahāmanasa ātmajau
Palabra por palabra: 
janamejayaḥ — Janamejaya; tasya — de él (de Janamejaya); putraḥ — un hijo; mahāśālaḥ — Mahāśāla; mahāmanāḥ — (de Mahāśāla) un hijo llamado Mahāmanā; uśīnaraḥ — Uśīnara; titikṣuḥ — Titikṣu; ca — y; mahāmanasaḥ — de Mahāmanā; ātmajau — dos hijos.
Traducción: 
De Sṛñjaya nació Janamejaya; de Janamejaya, Mahāśāla; y de Mahāśāla, Mahāmanā. Mahāmanā tuvo dos hijos: Uśīnara y Titikṣu.