SB 6.18.12-13

hiraṇyakaśipor bhāryā
kayādhur nāma dānavī
jambhasya tanayā sā tu
suṣuve caturaḥ sutān
saṁhrādaṁ prāg anuhrādaṁ
hrādaṁ prahrādam eva ca
tat-svasā siṁhikā nāma
rāhuṁ vipracito 'grahīt
Palabra por palabra: 
hiraṇyakaśipoḥ — de Hiraṇyakaśipu; bhāryā — la esposa; kayādhuḥ — Kayādhu; nāma — llamada; dānavī — descendiente de Danu; jambhasya — de Jambha; tanayā — hija; — ella; tu — en verdad; suṣuve — dio a luz a; caturaḥ — cuatro; sutān — hijos; saṁhrādam — Saṁhlāda; prāk — primero; anuhrādam — Anuhlāda; hrādam — Hlāda; prahrādam — Prahlāda; eva — también; ca — y; tat-svasā — su hermana; siṁhikā — Simhikā; nāma — llamada; rāhum — Rāhu; vipracitaḥ — de Vipracit; agrahīt — recibió.
Traducción: 
La esposa de Hiraṇyakaśipu se llamaba Kayādhu, y era hija de Jambha y una descendiente de Danu. Tuvo cuatro hijos: Saṁhlāda, Anuhlāda, Hlāda y Prahlāda. La hermana de esos cuatro hijos se llamó Siṁhikā. Siṁhikā se casó con el demonio Vipracit y fue madre de otro demonio, llamado Rāhu.