CC Madhya 9.185

prabhu bhikṣā kaila dinera tṛtīya-prahare
nirviṇṇa sei vipra upavāsa kare
Palabra por palabra: 
prabhu — el Señor Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā kaila — almorzó; dinera — del día; tṛtīya-prahare — cerca de las tres de la tarde; nirviṇṇa — muy triste; sei — ese; vipra — brāhmaṇa; upavāsa kare — ayunó.
Traducción: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu almorzó cerca de las tres de la tarde, pero el brāhmaṇa, sintiéndose muy triste, ayunó.