CC Madhya 9.177

tāṅra saṅge mahāprabhu kari iṣṭagoṣṭhī
tāṅra ājñā lañā āilā purī kāmakoṣṭhī
Palabra por palabra: 
tāṅra saṅge — con él; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kari iṣṭa-goṣṭhī — tras hablar de temas espirituales; tāṅra — suya; ājñā — orden; lañā — tras recibir; āilā — fue; purī kāmakoṣṭhī — a Kāmakoṣṭhī-purī.
Traducción: 
Después de hablar con el Señor Śiva, Śrī Caitanya Mahāprabhu pidió permiso para irse y fue a Kāmakoṣṭhī-purī.