CC Madhya 18.50

bhūgarbha-gosāñi, āra śrī-jīva-gosāñi
śrī-yādava-ācārya, āra govinda gosāñi
Palabra por palabra: 
bhūgarbha-gosāñi — Bhūgarbha Gosāñi; āra — y; śrī-jīva-gosāñi — Śrī Jīva Gosvāmī; śrī-yādava-ācārya — Śrī Yādava Ācārya; āra — y; govinda gosāñi — Govinda Gosvāmī.
Traducción: 
Bhūgarbha Gosvāmī, Śrī Jīva Gosvāmī, Śrī Yādava Ācārya y Govinda Gosvāmī acompañaban también a Śrīla Rūpa Gosvāmī.