CC Madhya 16.225

tāṅra pitā sadā kare ācārya-sevana
ataeva ācārya tāṅre hailā parasanna
Palabra por palabra: 
tāṅra pitā — su padre; sadā — siempre; kare — hace; ācārya-sevana — adoración de Advaita Ācārya; ataeva ācārya — por lo tanto, Advaita Ācārya; tāṅre — con él; hailā parasanna — Se sentía complacido.
Traducción: 
El padre de Raghunātha dāsa, Govardhana, siempre había ofrecido mucho servicio a Advaita Ācārya. Por esa razón, Advaita Ācārya estaba muy complacido con la familia.