CC Madhya 14.248

kulīna-grāmī rāmānanda, satyarāja khāṅna
tāṅre ājñā dila prabhu kariyā sammāna
Palabra por palabra: 
kulīna-grāmī — los habitantes de la aldea de Kulīna-grāma; rāmānanda — Rāmānanda Vasu; satyarāja khāṅna — Satyarāja Khān; tāṅre — a ellos; ājñā dila — dio una orden; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyā sammāna — mostrando gran respeto.
Traducción: 
Rāmānanda Vasu y Satyarāja Khāna habían venido de Kulīna-grāma, y Śrī Caitanya Mahāprabhu, con mucho respeto, les dio las siguientes órdenes a.