CC Madhya 14.182

eta śuni’ prabhu hailā ānandita mana
sukhāviṣṭa hañā svarūpe kailā āliṅgana
Palabra por palabra: 
eta śuni’ — al escuchar esto; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā — Se sintió; ānandita mana — muy feliz en Su mente; sukha-āviṣṭa hañā — absorto en felicidad; svarūpe — a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; kailā — hizo; āliṅgana — abrazar.
Traducción: 
Al escuchar esto, Śrī Caitanya Mahāprabhu Se sintió muy feliz, y, absorto en esa felicidad, abrazó a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī.