CC Madhya 12.179

gopīnāthācārya uttama mahā-prasāda āni’
sārvabhaume diyā kahe sumadhura vāṇī
Palabra por palabra: 
gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; uttama — de primera calidad; mahā-prasāda — remanentes de comida; āni’ — traer; sārvabhaume — a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; diyā — entregando; kahe — dice; su-madhura — muy dulces; vāṇī — palabras.
Traducción: 
Gopīnātha Ācārya trajo también mahā-prasādam de gran calidad y, con palabras muy dulces, lo ofreció a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya.