CC Madhya 11.227

eka sampradāye nāce nityānanda-rāye
advaita-ācārya nāce āra sampradāye
Palabra por palabra: 
eka sampradāye — en un grupo; nāce — danza; nityānanda-rāye — el Señor Nityānanda; advaita-ācārya — Advaita Ācārya Prabhu; nāce — danza; āra — otro; sampradāye — en un grupo.
Traducción: 
En un grupo comenzó a danzar Nityānanda Prabhu, y en otro grupo lo hizo Advaita Ācārya.