CC Madhya 11.13

bhaya pāñā sārvabhauma nija ghare gelā
vāsāya giyā bhaṭṭācārya cintita ha-ilā
Palabra por palabra: 
bhaya pāñā — asustado; sārvabhauma — Sārvabhauma; nija — propia; ghare — a la casa; gelā — regresó; vāsāya giyā — al llegar a su vivienda; bhaṭṭācārya — el Bhaṭṭācārya; cintita ha-ilā — se puso a meditar.
Traducción: 
Asustado, Sārvabhauma regresó a su casa y se puso a meditar en la cuestión.