CC Madhya 1.244

kāśīte prabhuke āsi’ mililā sanātana
dui māsa rahi’ tāṅre karāilā śikṣaṇa
Palabra por palabra: 
kāśīte — a Vārāṇāsī; prabhuke — el Señor; āsi’ — al llegar; mililā — encontró; sanātana — Sanātana; dui — dos; māsa — meses; rahi’ — permanecer; tāṅre — a él; karāilā — hizo; śikṣaṇa — instrucción.
Traducción: 
Cuando el Señor Caitanya Mahāprabhu llegó a Vārāṇasī, Sanātana Gosvāmī fue a verle. El Señor pasó allí dos meses e instruyó perfectamente a Sanātana Gosvāmī.